Rodzaj projektu: Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

Tytuł projektu: „Wartości tkwiące w podaniach i legendach”.
Szkoły realizujące projekt: Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Włochy, Węgry.
Język komunikacji: język angielski.
Czas realizacji: XII 2012 – VI 2014.
Efekty pracy grupy partnerskiej publikowane są na http://www.blakeneyschool.co.uk/Comenius_2012/index.html

Cele projektu:
Placówki z Polski, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, Irlandii i Szwecji zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań, mających na celu pogłębianie wiedzy społeczności szkolnej na temat różnorodności i bogactwa kultur oraz języków europejskich poprzez m.in. poznawanie mitów i legend państw z różnych zakątków Europy oraz poszukiwanie i odkrywanie, a tym samym chronienie od zapomnienia, lokalnych podań i opowieści. Celem wspólnie opracowanego projektu jest dążenie do lepszego poznania różnych kultur poprzez wymianę podstawowych informacji na temat krajów partnerskich, ich historii, tradycji, systemów edukacyjnych.

Główne zadania:
– poznawanie legend i mitów
– tworzenie i ilustrowanie podań, legend
– międzynarodowa wymiana listów i kartek pocztowych
– wideokonferencje, wymiana listów elektronicznych
– przygotowanie przedstawienia na podstawie wybranej legendy
– twórcze wykorzystanie surowców wtórnych
– doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim