Zadanie domowe z lekcji „Program do segregacji odpadów” – dla chętnych uczniów.

Znajdź w scratchowym Studio swój projekt programu „Segregacja odpadów” i dokończ go (dokładamy kolejne duszki – odpady).

Jak rozbudować program do segregacji odpadow, by za dobrze posegregowane odpadki program naliczał punkty?

Poniżej znajdziecie potrzebny sktypt dla przykładowego duszka. Pamiętajcie, że należy stworzyć zmienną PUNKTY.

Skrypt kończący projekt do segregacji odpadów (dla dodatkowego duszka):