Regulamin biblioteki
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy i rodzice uczniów.
2. Biblioteka udostępnia zbiory od września do czerwca każdego roku.
3. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki.
4. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać :
– wypożyczając je do domu,
– czytając lub przeglądając na miejscu,
– wypożyczając do pracowni.
5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki oraz 3 czasopisma na okres dwóch tygodni.
6. Wszystkich czytelników obowiązuje zwrot wypożyczonych materiałów do 15 czerwca.
7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany
jest do odkupienia takiej samej lub wskazanej przez bibliotekarza książki.
9. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
10. Z księgozbioru podręcznego i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
11. Komputery w bibliotece ( także Internet) przeznaczone są do celów edukacyjnych.
12. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
13. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać dyskietek przyniesionych z zewnątrz.
14. W bibliotece pomaga koło biblioteczne.