Szkoła Podstawowa nr 7 w Żorach 

Od 1999r. szkoła jest placówką z oddziałami integracyjnymi. W klasach poza uczniami pełnosprawnymi uczą się ich niepełnosprawni koledzy. Na każdej lekcji pracuje z dziećmi dwóch nauczycieli – wiodący oraz wspomagający go pedagog specjalny. W szkole pracują także specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda i rehabilitant. Uczniowie zakwalifikowani do integracji dojeżdżają na lekcje szkolnym busem. Placówka wyposażona jest w salę do fizjoterapii oraz w nowoczesną pracownię komputerową. W latach 2010 – 2011 placówka została rozbudowana o nowoczesny blok sportowy, który oddano do użytku we wrześniu 2011 roku.