Poniżej znajdziecie skrypty dla sceny, mikołaja i prezentów.

Zadania dodatkowe dla chętnych uczniów:

Zmodyfikować skrypt mikołaja tak, by poruszał się on za pomocą klawiszy strzałek.

Zmodyfikować skrypty prezentów tak, by pojawiały się w różnym czasie.

mikołajkowy projekt