O projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła…

Lepsza Szkoła to zainicjowany w 2002 roku projekt edukacyjny, obejmujący nauczycieli matematyki, języka polskiego, historii, fizyki i biologii. Jego główne cele to badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej oraz kształcenie nauczycieli. W dotychczasowych edycjach Lepszej Szkoły wzięło udział 49 tys. nauczycieli i 3 mln uczniów, a projekt objął swoim działaniem wszystkie etapy edukacyjne.
Nasza szkoła przystąpiła do projektu w roku szkolnym 2005/2006. Od tej pory, co roku,  uczniowie klas IV, V i VI  systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji z języka polskiego, które otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciele języka polskiego regularnie sprawdzają poziom wiedzy i umiejętności klas, mogą prawidłowo oceniać postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem z całego kraju.

Uczestnictwo w projekcie niesie więc wielostronne korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom, umożliwia sprawne badanie efektywności nauczania oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

Od roku szkolnego 2017/2018 programem mogą zostac objęci także uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, tj. siódmo- i ósmoklasiści.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji projektu projektu życzymy doskonałych wyników!