Nazwa programu: Koduj z Klasą

Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015

Ucczestnicy: uczniowie klasy IV. 

Studio z programami opracowanymi przez uczniów klasy IV: http://scratch.mit.edu/studios/604774/

Studio klasy VI znajdziesz tu: http://scratch.mit.edu/studios/733846/

Inne projekty: 

Projekt „Segregowanie odpadów”

Turniej wiedzy – skrypt podstawowy

Projekt „Choinka – świąteczna ekartka” z licznikiem

Mikołajkowy projekt

Mikołajkowy projekt – modyfikacja