Pojęcia

Odmienne części mowy

Temat i końcówka rzeczownika – pałac

Temat i końcówka rzeczownika – książka

Rzeczowniki abstrakycjne i konkretne

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne

Skrótowce i ich typy

Typy wyrazów złożonych

Środki poetyckie – ćwiczenia

Środki poetyckie – połącz w pary

Podział środków poetyckich

Pisownia przedrostków – tablica z zasadami i przykładami

Pisownia przedrostków

Typy formantów

Analiza słowotwórcza – kolejność czynności

Adam Mickiewicz – biografia z ZeeMaps

Słowotwórstwo – podstawowe pojęcia

Pojęcia związane z dramatem – krzyżówka

Pojęcia związane z dramatem – wykreślanka

Jednostki informacji – luki

Jednostki informacji – wisielec

Działanie komputera i jego budowa – pojęcia

Działanie komputera i jego budowa – tekst z lukami.

Schemat działania komputera 

 

Internet – kolekcja aplikacji

Budowa i funkcjonowanie sieci Internet

Przykładowy arkusz – egzamin z języka polskiego.

Funkcja jeżeli