Godziny pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

6.30 : 16.30