Godziny pracy świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2018/2019

 

Poniedziałek 7.00 -16.00
Wtorek 7.00 -16.00
Środa 7.00 -16.00
Czwartek 7.00 -16.00
Piątek 7.00 -16.00

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych po dostarczeniu do wychowawcy  deklaracja lub jednorazowej zgody wypełnionej przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem pracy świetlicy szkolnej.

Regulamin świetlicy