Plany i programy na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy

Plan uroczystości szkolnych

Plan pracy przedszkola z profilaktyką i wychowaniem

Program wychowawczo-profilaktyczny

Koncepcja

Koncepcja pracy szkoły 2013-2018

Ewaluacja

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2018

Statuty

Statut szkoły

Statut przedszkola,  zmiany w Statucie przedszkola 

Statut Zespołu,  zmiany w Statucie Zespołu