W związku ze zbliżającymi się fariami zimowymi i w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży publikujemy poniżej list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji dotyczący przeciwdziałania zażywania substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów