Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018

Baza materialna szkoły poszerzona została o tablicę multimedialną oraz monitor interaktywny. Jednym z zadań realizowanych w ramach przystąpienia szkoły do projektu było uczestniczenie w powołanej na terenie powiatu żorskiego Sieci Współpracy Szkół – zapewniającej wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół podstawowych.

W ramach programu Aktywna tablica w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono w naszej placówce szereg lekcji z wykorzystaniem TIK, lekcje otwarte oraz szkolenia nauczycieli w ramach powołanej Sieci Współpracy Szkół.

Ankieta ewaluacyjna – Szkolenie na temat wykorzystana w praktyce szkolnej narzędzi dostępnych na learningapps.org