Akty prawne dotyczące oświaty – stan prawny na 27.08.2018

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/nadzor-pedagogiczny/akty_prawne/akty-prawne-rok-szkolny-20172018/

Zmiany w ustawach, które wchodzą w życie 1.09.2018

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/zmiany-w-ustawach-ktore-wchodza-w-zycie-1-09-2018/